Novela vinařského zákona přispěla ke snížení výskytu falšovaných vín na trhu

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství 321/2004 Sb. vstoupila v účinnost od 1. 4. 2017 a výrazným způsobem zasáhla do fungování trhu s vínem zejména v oblasti prodeje sudového vína a dovozu nebaleného vína ze zahraničí. Novela mj. zabraňuje nežádoucí anonymizaci sudového vína úpravou režimu jeho dovozu a prodeje. Předchozí stav neumožňoval účinně bojovat proti podvodům právě se sudovým vínem.

Zdroj: agris.cz

You may also like...