Výroba oranžového vína, kvevri a kachetinská metoda – 2. díl

Oranžová vína vyráběná tradiční kachetinskou technologií kvasí a zrají v hliněných nádobách zvaných kvevri. Jsou to velké amfory bez uch, které jsou zapuštěné v zemi, a v oblasti Gruzie a jihovýchodní Asie mají dlouhou historii. Před uložením do země se jejich povrch ošetřuje nehašeným vápnem nebo vápennou maltou, která zvyšuje jejich životnost a má zásadní význam pro udržení stabilní teploty kvašení a zrání vína. Vnitřní stěny kvevri se napouští včelím voskem. Výroba kvevri i jejich náročné čištění jsou ruční.

Zdroj: mojelahve.cz

You may also like...