Finlord: Vyplatí se investice do vína?

Podle výzkumu existují tři faktory, které ovlivňují základní hodnotu vína. Jedná se o hodnotu současné spotřeby, současnou hodnotu budoucí spotřeby a nefinanční užitek z vlastnictví vína jako sběratelského předmětu. Tyto tři faktory jsou ovlivněny různými způsoby v závislosti na tom, zda je víno vysoké anebo nízké kvality. Na základě těchto rozdílů je jejich cenový vývoj různý. Jak ukazuje výzkum, tak vysoce kvalitní vína obvykle zhodnocují při dozrávání v průběhu několika desetiletí. Následně se ceny stabilizují, dokud se vína nestanou starožitnostmi, kdy se jejich ceny opět zvednou. U méně kvalitních vín cena v prvních letech stagnuje, ale pak roste téměř lineárně.

Zdroj: Finlord.cz

You may also like...