Loucký klášter ve Znojmě slouží vínu a kultuře

Ve Znojmě se nachází tzv. Loucký klášter s velmi zajímavou historií. Kolik klášterů se může honosit tím, že ve svých architektonicky nevšedních útrobách uskladňovaly víno po několik staletí?

Premonstrátský Loucký klášter vznikl koncem 12. století a už od svého počátku byl úzce spjat s výrobou a uchováváním vína. Klášter sloužil kromě církevních účel také jako hospodářské a kulturní centrum regionu až do konce 18. století, kdy se k jeho škodě stal sídlem armády.

Ke svému původnímu účelu se nikdy nevrátil, ale od roku 1993 opět slouží vínu a kultuře. Dnes je Loucký klášter neodmyslitelně spjat s firmou Znovín Znojmo, která ho využívá jako prostory pro uskladnění své vinné produkce. Mimo jiné se v klášteře nachází prodejna, vinařsko-bednářské muzeum, obrazová galerie nebo centrum pro vinařskoturistický program.

Zdroj a video: Wineofczechrepublic.cz

You may also like...