Jihomoravský kraj podpoří projekt Vinobusu

Rada Jihomoravského kraje schválila uzavření Memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem, Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava a společností VOC ZNOJMO. Společným cílem je podpora turistiky a cestovního ruchu spojeného s vinohradnictvím a vinařstvím na jižní Moravě ve vinařské podoblasti Znojemsko prostřednictvím spolupráce na projektu vinařského autobusu, tzv. Vinobusu. Projekt Vinobusu hodlá realizovat společnost VOC ZNOJMO od dubna roku 2016 s tím, že zkušební provoz se uskuteční při letošním Znojemském historickém vinobraní ve dnech 11. – 12. září. „Půjde o zajištění dopravy autobusem s kapacitou 32 míst po trase o délce 62 km od informačního centra VOC ZNOJMO, umístěného ve středu města Znojma. Trasa povede jednotlivými vinařskými obcemi vinařské podoblasti Znojemsko, trasa bude objízdná čtyřikrát denně. Naším společným cílem je zvýšit turistickou atraktivitu oblasti pro návštěvníky a milovníky vína usnadněním dopravy k návštěvě vinných sklepů a vinařství na Znojemsku s možností ochutnat zdejší vína,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Záměrem projektu je navázat trasu Vinobusu na cyklotrasy a vybavit Vinobus nosiči na kola, aby jej mohli využívat i cyklisté. Projekt zamýšlí též zbudování informačních panelů na každé ze zastávek. K zajištění propagace projekt plánuje vznik webových stránek projektu, kde bude také možné naplánovat si cestu.
termín.

Zdroj: PR JMK

You may also like...