Seminář na téma ochrany proti chorobám a škůdcům révy proběhne ve Valticích

Národní vinařské centrum a Svaz vinařů České republiky pořádá konferenci v rámci projektu s názvem Vzdělávání pro odborný rozvoj v zemědělství. Účastníci se seznámí se zásadami integrované ochrany rostlin, integrované produkce a získají základní informace o přípravcích na ochranu rostlin (fungicidy, akaricidy, insekticidy) a zásadách správného použití pesticidů či o opatření k předcházení vzniku rezistence škodlivých organizmů (antirezistentní strategie, abiotická poškození révy). Přednášet bude Ing. Petr Ackermann, CSc., dlouholetý zaměstnanec ÚKZÚZ, Odboru karantény a ochrany rostlin Brno, později SRS, Odboru prostředků na ochranu rostlin Brno, kde pracoval ve funkcích vedoucího oddělení všeobecné ochrany a diagnostiky, později ochrany rostlin proti houbovým chorobám a následně fytopatologie. Seminář proběhne 13. ledna 2015 v Národním vinařském centru na zámku Valtice. Účast na semináři je bezplatná.

Více o nabídce a možnost přihlášení ZDE.

You may also like...