Salon vín – Národní soutěž vín ČR 2015

Vážení výrobci vín, Národní vinařské centrum ve spolupráci se Svazem vinařů vyhlašuje Salon vín – Národní soutěž vín ČR 2015. Posláním soutěže je zvýšit odbornou úroveň a systémově řešit vinařské soutěže moravských a českých vín na území České republiky. Cílem je vybrat Šampiona, Vítěze kategorií a nejlepších 100 vín s titulem „Salon vín České republiky“ prostřednictvím profesního vícekolového soutěžního systému Národní soutěže vín.

Salon vín – Národní soutěž vín ČR (dále jen „Soutěž“) je finální částí soutěžního systému Národní soutěže vín. Svaz vinařů České republiky je odborným garantem systému Národní soutěže vín. Národní vinařské centrum, o.p.s., (dále jen „NVC“) je organizátorem Soutěže a vlastníkem ochranné známky „Salon vín“ a expozice Salonu vín České republiky. Soutěži byla již počtvrté udělena záštita prezidenta ČR.

K účasti v Soutěži mohou být přihlášena pouze vína, která získala nominaci na některé nominační soutěži v příslušné podoblasti, kterými jsou:

• Národní soutěž vín – vinařské oblasti Čechy 2014

• Národní soutěž vín – slovácké vinařské podoblasti 2014

• Národní soutěž vín – mikulovské vinařské podoblasti 2014

• Národní soutěž vín – znojemské vinařské podoblasti 2014

• Národní soutěž vín – velkopavlovické vinařské podoblasti 2014

V případě, že se rozhodnete přihlásit svá, ať již všechna, nebo jen některá, vína Salonu vín – národní soutěže vín 2014, prosíme o vyplnění on-line přihlášky na www.elwis.cz nejpozději do 29. října 2014.

Pro vstup do sekce registrace vín klikněte sem: http://www.elwis.cz/cs/salon-vin-narodni-soutez-vin-cr-2015

– Odběr vzorků: vzorky odebere pracovník NVC po telefonické domluvě termínu přímo u vinaře namátkovým způsobem z nalahvované šarže.

– Množství láhví: celkem 12 lahví, z toho šest (6) láhví bude odebráno k hodnocení 1. kola a případné laboratorní analýze. Zbývající počet lahví se ponechá u výrobce (přihlašovatele). Tyto láhve budou výrobcem poskytnuty v případě postupu daného vína do druhého kola Soutěže. V případě nepostoupení vína do 2. kola Soutěže budou tyto láhve zpět k dispozici přihlašovateli (výrobci).

– Přihlašovací poplatek: 1000 Kč + DPH za každý přihlášený vzorek.

– K přihlášce nutno dodat: analytický rozbor ke každému vínu, kopii zatřídění (lze nahradit vyplněním evidenčního čísla jakosti v přihlášce); u zemských vín doklad o původu hroznů (kopii registrace vinice nebo výkupní lístek/fakturu).

Seznam všech nominovaných vín a firem naleznete v příloze, v souborech PDF.

V případě problémů s on-line registrací se obracejte o pomoc na narodni@vinarskecentrum.cz , nebo telefon 519 352 072 a 602 470 262

Před zasláním přihlášky si prosím podrobně prostudujte statut Soutěže, který naleznete ke stažení na konci této zprávy.

Kontakty:
Národní vinařské centrum, o.p.s.
Zámek 1
691 42 Valtice
Ing. Marek Babisz
narodni@vinarskecentrum.cz
tel./fax: 519 352 072 mobil: 602 470 262

You may also like...