Piemonte umístěn na seznam UNESCO

Centrální část vinařské oblasti Piemonte, ležící na severozápadě Itálie, byla právě přidána na seznam UNESCO. Oblast o rozloze cca 10tis. hektarů zahrnuje kultovní jména jako Barolo, Barbaresco, Nizza Monferrato a Barbera, ale také Moscato d´Asti a místní dominantu – hrad Grinzane Cavour.

Umístění na seznam Světového dědictví UNESCO bylo vřele přijato místním vinaři, jejichž vína tímto získají ještě více na již tak vysoké prestiži. Celkový proces byl započet již v roce 2006. První pokus o zápis proběhl v roce 2011 a následně 2013. Proběhlo několik fází úprav, původní region zahrnoval daleko větší oblast. Nakonec finální verze obsahuje 6 oblastí s nejlepšími vinicemi.

Oficiální název zní „Vinařská krajina Piemontu: Langhe-Roero a Monferrato.“ Umístění na seznam UNESCO byl mimo jiné pro kombinaci výjimečných výtvorů přírody a lidí. Navíc vznikla asociace, která bude tento status rozvíjet. Jejími členy jsou místní obce a i celý region Piemonte.

Do nově získaného titulu vkládají naději i vinaři, kteří nemají vinice přímo v Barolu, ale produkují vína uvnitř nově oceněné oblasti s méně prestižními víny. I jim a možná hlavně jim toto ocenění přinese novou poptávku po jejich vínech a nové zákazníky. Celkově je předpokládán pozitivní význam ocenění jak ekonomický tak zemědělský. Na základě zkušenost z jiných, takto oceněných oblastí, lze očekávat nárůst až o 30%  v následujících 5 letech. Místní vinaři navíc vid přidanou hodnotu v ocenění a docenění výroby kvalitních vín oblasti a nikoliv průmyslového zpracování. Na druhou stranu samozřejmě umístění na seznam UNESCO vytváří tlak na zodpovědnost a udržení kvalitativní úrovně vinic, hroznů a vín.

Letos se seznam Světového dědictví UNESCO obohatil o 26 nových přírůstků a dosáhl počtu 1007 míst v 161 zemích světa. Cílem UNESCA je podpořit propagaci, ochranu a identifikaci jednotlivých kulturních a přírodních dědictví. Itálie se svými 49 zástupci je světovou velmocí a číslem 1. Aby se nějaké místo mohlo na seznam dostat, musí vykazovat výjimečnost nejen v rámci své země, ale i v mezinárodním meřítku. Stejně tak musí být ten stav neměnný a nezpochybnitelný dnes i v budoucnosti.

Místní vinaři vidí skvělou příležitost v propagaci a ochraně místních vinařských kopců a vín z nich pocházejících. „Musíme pokračovat v práci našich otců a jejich otců. Toto je jen potvrzení, že svou práci děláme dobře a také, že máme zodpovědnost k přírodě, krajině a našim dětem, abychom jim toto místo náležitě opatrovali.“ uvádí president sdružení vinařů Barola a Barbaresca.

Martin Kozák

redaktor VINO.TK

You may also like...